گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۰

 

نوروز مهین جم همایون آورد

چون فرخ مهرگان فریدون آورد

هرکس بجهان رهی دگرگون آورد

مردی و وفا و جود فضلون آورد

قطران تبریزی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲۲

 

جان روی به عالم همایون آورد

وز چون و چگونه دل به بیچون آورد

آن راز که تاکنون همی بود نهان

از زیر هزار پرده بیرون آورد

مولانا
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۴

 

عشق آمد و بر دلم شبیخون آورد

از دیده ز دل سرشک گلگون آورد

دل را به کفش ندادم به خوشی

تا لاجرمم ز دیده بیرون آورد

مجد همگر
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۸۱

 

آمد به برم یار و شبیخون آورد

بر دست گرفته جام گلگون آورد

گفتم که مگر به خویشتن باز آیم

یکباره مرا زخویش بیرون آورد

حکیم نزاری
 
 
sunny dark_mode