گنجور

اشعار مشابه

 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

 

این کهنه رباط را که عالم نام است

وآرامگه ابلق صبح و شام است

بزمی‌ست که واماندۀ صد جمشید است

قصری‌ست که تکیه‌گاه صد بهرام است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۳۲

 

عشق آمد و گوید رسولم نام است

در حسن به آسمان صدم پیغام است

حکم است که دل و دین فروشید به درد

وین سهل ترین جمله احکام است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۳

 

این کهنه رباط را که عالم نام است

آرامگَهِ اَبْلَقِ صبح و شام است،

بزمی است که واماندهٔ صد جمشید است،

گوری است که خوابگاهِ صد بهرام است!


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷

 

ایام بهار است نه می در جام است

نی سوخته ای هم نفس این خام است

کوتاهی طالع است یا بوده چنین

یا سختی اوقات در این ایام است


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

خوش حالت آن مرد که خیرانجام است

سهل است نکونام اگر بدنام است

یک یک رفتند گرم شد تا صحبت

این عالم بی وفا مگر حمام است


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۲

 

این راهزنان که راهروشان نام است

درویشیشان خاص برای عام است

از بهر شکار خلق این طایفه را

هر پاره خرقه، چشمه یی از دام است


متن کامل شعر را ببینید ...

واعظ قزوینی