گنجور

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۱۲

 

بی روی توام ای مه نو خانه خراب

وز هجر توام صبر به دل نقش بر آب است

در خواب توان دیدنت و خواب نیاید

از بس که مرا دیده اقبال به خواب است

دوشم به نگاه تو دل از باده غنی بود

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۲۷

 

سوگند به خالی ز رخت گشته پدید

سوگند به خطی که به گردش بدمید

سوگند به آن قامت چون سرو چمن

کاندر هوسش عمر به پایان برسید

سوگند به آن فتنه که چشمش گویند

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۱۵

 

اندر ره عشق خسته جانی بهتر

وز شرح غم تو بی زبانی بهتر

بیمارئی کاو موجب دیدار تو بود

صد بار ز صحت جوانی بهتر

با وصل توام ز شربت مرگ چه باک

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۱۷

 

ای رام ترا ابلق چرخ سرکش

از یمن شه عادل افریدون وش

شاهی که سرا سیمه شود زال فلک

چون رستم اگر پای نهد بر برش

این نامه مرسوله برش عرضه بدار

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۳۶

 

ای از مژه ات غرقه به خون استادم

وز خط تو در قید جنون استادم

دلداده دیده خمار آلودت

عالم همه وز جمله فزون استادم

شیدای دو آهوی شکار اندازت

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۳۸

 

مهجور و زبان بسته و سرگردانم

رنجور و جگر سوخته و حیرانم

از چشم تو چشم التفاتی دارم

گر پای نهی به چشم، جان افشانم

دلداده دیده توام گر قدمی

[...]

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » رباعیات » رباعی دوم

 

امروز که منزلم نصیبین گردید

از داغ غمت دلم نصیبین گردید

دوری ز سر کوی تو از من دور است

اما چه توان کرد نصیبب این گردد

خالد نقشبندی
 

خالد نقشبندی » رباعیات » رباعی سوم

 

ای آنکه ز کنهت همه کس حیرانند

دیوانه و دانا به برت یکسانند

القصه ز تو غیر تو کس واقف نیست

نازم به تقدس تو ای بی‌مانند

خالد نقشبندی