گنجور

 
خالد نقشبندی

ای از مژه ات غرقه به خون استادم

وز خط تو در قید جنون استادم

دلداده دیده خمار آلودت

عالم همه وز جمله فزون استادم

شیدای دو آهوی شکار اندازت

صد چون من و صد هزار چون استادم

 
sunny dark_mode