گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » قصاید مصنوع » قصیدهٔ سوم در مدح شاه اسماعیل » بخش ۲

 

درد دل داد و درد دردم داد

درد او دل در آورد در داد

پیشش بنشین به شب‌نشینی

بیشیش ببین به پیش‌بینی

اگر چه دام بلایی گر آنکه بفریبی

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » قصاید مصنوع » قصیدهٔ سوم در مدح شاه اسماعیل » بخش ۲

 

پیشش بنشین به شب‌نشینی

بیشیش ببین به پیش‌بینی

لب تو جان کسی جان من زغمزه شکافت

بیا خدنگ غمت بین نشسته تا سوفار

شدست جان مرا تاب لیک ناچارست

[...]

اهلی شیرازی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

 

کیری که چو بر سرش نشینی

اندر ته پا سپهر بینی

وحشی بافقی
 

عرفی » ترجیع بند

 

دل بردی و در کمین دینی

با عاشق خود چرا چنینی

پر خون دل و دیده از تو تا کی

تا چند تو خصم آن و اینی

دل بردی و عقل و دین ربودی

[...]

عرفی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۶ - صفت عطّاران

 

آن تندیشان ز نازنینی

دلخواه چو طعم دارچینی

وحیدالزمان قزوینی
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » ترجیع‌بند

 

سر خیل بتان نازنینی

غارتگر عقل و کفر و دینی

ای صاحب خرمن لطافت

لطفی بنما بخوشه چینی

ز ابروت بقصد مرغ جانم

[...]

حکیم سبزواری
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » مثنویات » بخش سوم » بخش ۵۰ - علامت مردخدا

 

گویم به نشانه تا چو بینی

چون سایه روی برش نشینی

بلند اقبال
 

طغرل احراری » دیوان اشعار » مسدسات » شمارهٔ ۱

 

یارب چه بلا تو نازنینی

مهر فلک و مه زمینی

سر تا به قدم تو انگبینی

انگشتر حسن را نگینی

طغرل احراری
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۵۳ - نغمهٔ صبح

 

همسایهٔ باغ و بوستان باش

تا چند کناره میگزینی

چون چهرهٔ صبح، شادمان باش

تا چند ملول مینشینی

هم صحبت مرغ صبح خوان باش

[...]

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode