گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

یکشب ز هزار شب مرا باش

یک رای صواب گو خطا باش

نظامی
 

امیر شاهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۶

 

ای دوست، شبی به کوی ما باش

درد دل ریش را دوا باش

ایام وصال، خوش زمانی است

گو محنت هجر در قفا باش

دادم دل و جان به عذرخواهی

[...]

امیر شاهی
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۸۳

 

ای دل ز خودی خود جدا باش

بگذر ز خودی و با خدا باش

بیگانه شو از هوا و هستی

با دلبر خویش آشنا باش

خونین جگرم ز درد هجران

[...]

شاهدی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » تذکرة العاشقین » بخش ۸ - اندرز به شاه صفوی

 

آگاه نشین و با خدا باش

آمادهٔ پرسش جزا باش

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode