گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «مبراید»

 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳

 

سرمست اگر درآیی عالم به هم برآید

خاک وجود ما را گرد از عدم برآید

گر پرتوی ز رویت در کنج خاطر افتد

خلوت نشین جان را آه از حرم برآید

گلدسته امیدی بر جان عاشقان نه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۳

 

از چشمه‌سار چشمم از بس که نم برآید

ترسم که رفته رفته طوفان غم برآید

از اتحاد چشمم با پای، در ره عشق

مالم چو دیده بر خاک، نقش قدم برآید

گر دست شام هجران گیرد گلوی شب را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی