گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «فتننمیتوان»

 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶

 

مشکل غمیست عشق، که گفتن نمی توان

وین مشکل دگر که: نهفتن نمی توان

غمهای عاشقان هم گفتند پیش یار

ما را عجب غمیست که گفتن نمی توان

دندان بقصد لعل لبش تیز چون کنم؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی