گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «فا»

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲

 

مظلوم دست بستهٔ مغلوب را بگوی

تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا

کاین دست بسته را بگشایند عاقبت

وان گشاده باز ببندند بر قفا


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات » شمارهٔ ۱

 

جامی سخن بر آینه دل بود چو زنگ

زین زنگ به که آینه خود دهی صفا

اعراض کن ز شعر که شغلیست بس عریض

این چند روزه عمر به آن کی کند وفا

وز زانکه نیست طاقت اعراض ازان تو را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی