گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ادهاند»

 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۳۹

 

صدر صدور مشرق و مغرب نظام دین

بر رقعه کمال تو شاهان پیاده اند

چرخ بلند و همت عالیت گوییا

هر دو به هم ز یک رحم و صلب زاده اند

احباب تو به ذُوره دولت رسیده اند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۶

 

آنان که دست رد به رخ ما نهاده اند

برما زبان طعن و ملامت گشاده اند

ظاهر شود چو پرده برافتد ز روی کار

کایشان نه داد مردی و انصاف داده اند

عزم سفر به عالم دل کرده اند لیک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی