گنجور

اشعار مشابه

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۴۵ - کتب الی امیر عزّالدّین علی شیر ابن بابویه

 

ای آنکه خاک پای ترا روشنان چرخ

دایم بمیل شعشعه چون توتیا برند

آنجا که جفت ساز سرخامه ات بود

لحنی بود تمام که نام نوا برند

افهام را بساحل ادراک راه نیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۸

 

دست ار، همه بتان بجمال و وفا برند

پس بیوفا جمال تهی را کجا برند؟

گوئی جمال هست و وفا نیست، گو مباش

ما را همین بده که وفا را زما برند

خوبی و، لیک خوی بدت زشت میکند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اثیر اخسیکتی