گنجور

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۶ - غدیریه

 

به به چه محضریست که آنرا نظیر نیست

عنوان صدر و ذیل و غنی و فقیر نیست

ناطق بجز رسول نذیر بشیر نیست

گوید که جز علی بخلایق امیر نیست

صغیر اصفهانی
 

رهی معیری » غزلها - جلد سوم » صفای شبنم

 

او را به رنگ و بوی نگویم نظیر نیست

گلبن نظیر اوست ولی دل‌پذیر نیست

ما را نسیم کوی تو از خاک بر گرفت

خاشاک را به غیر صبا دستگیر نیست

گلبانگ نی اگر چه بود دل‌نشین ولی

[...]

رهی معیری
 
 
۱
۲