گنجور

فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶

 

ساقی فرخنده پی تاب کفش ساغر استپیرو چشم خوشش گردش هفت اختر است
تشنه لب دوست را بر لب کوثر مخوانمطلب این تشنه کام آن لب جان پرور است
عارف خونین جگر تشنه لب لعل دوستواعظ کوته‌نظر در طلب کوثر است
خیز و بجو جام جم سوی چمن خوش بچمکز نم ابر کرم دامن صحرا تر است
تا به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فروغی بسطامی
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۲

 

صورت انسان دگر معنی آن دیگر است

صورت انسان مس و معنی انسان زرست

مس چه بودلحم وپوست زرچه بودعشق دوست

این مس اگر زر شود ازدو جهان بر ترست

عشق بود روح دین چشم و چراغ یقین

هر که درو عشق نیست کفر درو مضمرست

عشق رساند ترا تا به جناب خدا

در ره اطوار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۳

 

شعلهٔ بی‌بال وپر سجده گر اخگر است

سعی چو پستی گرفت، آبله ی پا، سر است

باعث لاف غرور نیست جز اسباب جاه

دعوی پروازها در خور بال و پر است

عرض هنر می‌دهد دل ز خم و پیچ آه

آینهٔ داغ اگر دود کشد جوهر است

خواری دیوان دهر عزت ما بیش‌کرد

فرد چو باطل شود سر ورق دفتراست

چند زند همتم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی