گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱۵

 

بازرسید آن بت زیبای من

خرمی این دم و فردای من

در نظرش روشنی چشم من

در رخ او باغ و تماشای من

عاقبت امر به گوشش رسید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۶۳

 

عشق تو شیرازه اجزای من

شوق تو فهرست سراپای من

بسمله گوشه ابروی تست

فاتحه شرح تمنای من

رابطه بند به بندم ز تست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظیری نیشابوری