گنجور

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۲۳

 

دلا دیدی که آن فرزانه فرزندچه دید اندر خم این طاق رنگین
به جای لوح سیمین در کنارشفلک بر سر نهادش لوح سنگین


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ