گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «اهخوبان»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۷۸۷

 

شدم بهر تو خاک راه خوبان

یکی زین سو خرام ای شاه خوبان

ز خورشید رخت جز پرتوی نیست

فروغ عارض چون ماه خوبان

نباشد جز دلی آیینه آیین

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی