گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۱

 

اگر آئی بجانت وانواجموگر نائی به هجرانت گداجم
ته هر دردی که داری بر دلم نهبمیرم یا بسوجم یا بساجم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۲

 

الهی ار بواجم ور نواجمته دانی حاجتم را مو چه واجم
اگر بنوازیم حاجت روا بیوگر محروم سازی مو چه ساجم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر