گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «انمیافتد»

 

رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » یار دیرین

 

به سوی ما گذار مردم دنیا نمی‌افتد

کسی غیر از غم دیرین به یاد ما نمی‌افتد

منم مرغی که جز در خلوت شبها نمی‌نالد

منم اشکی که جز بر خرمن دلها نمی‌افتد

ز بس چون غنچه از پاس حیا سر در گریبانم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رهی معیری
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۴

 

زمستی چشم او هرگز به حال ما نمی افتد

بهر جانی بیفتد مست و او قطعا نمی افتد

چو خاک ره شوم زین پس من و سودای زلف او

که خاک راه را در سر جز این سودا نمی افتد

بکویت رند دردی کش سبو بر سر بر آید خوش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی