گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «نجباشد»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۵۳ - و قال ایضاً

 

اگر چه صدر فخرالدّین کریمست

که کمتر بخششش صد گنج باشد

ولیکن تا بنزد او رسیدن

ز دربانش مرا صد رنج باشد

بجز در شهر ری جایی ندیدم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل