گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

اگر چه صدر فخرالدّین کریمست

که کمتر بخششش صد گنج باشد

ولیکن تا بنزد او رسیدن

ز دربانش مرا صد رنج باشد

بجز در شهر ری جایی ندیدم

کریمی را که در بان پنج باشد

 
sunny dark_mode