گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۴۲۴

 

رخت گلبرگ خودرو می‌نماید

در او از ناز کی رو می‌نماید

ز خوبی‌ها که در تست از هزاران

دهانت یک سر مو می‌نماید

خیال عارضت در چشم گریان

[...]

کمال خجندی
 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۶۷

 

مَهَت هر لحظه از کو می‌نماید

هلال‌آسای ابرو می‌نماید

سر از جیب پری‌رویان برآرد

رخ از روی پری‌رو می‌نماید

به هر سوزان کنم هردم توجه

[...]

شمس مغربی
 

خیالی بخارایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۱

 

لبت جان‌بخش و دلجو می‌نماید

به چشمم ز آن همه او می‌نماید

ز چشم جان‌فشان نقش خیالت

چو عکس لاله در جو می‌نماید

خطت نقشی‌ست گویا لیک خاموش

[...]

خیالی بخارایی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۶۹ - جواب

 

اگر بد گر چه نیکو می نماید

به قدر آینه رو می نماید

سلیمی جرونی