گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

مگر صاحبدلی روزی به جایی

کند در کار این مسکین دعایی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب اول در حکمت - مذهب مختار

 

بر او یک جرعه می همرنگ آذر

گرامی‌تر ز خون صد برادر

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب پنجم در سخاوت - مذهب مختار

 

بر او تا نام دادن بر نیفتد

گر از قولنج میرد تیز ندهد

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب ششم در حلم - مذهب منسوخ

 

شکست از بار حلمت کوه را پشت

که بر جا ماند همچون مبتلایی

یکی ناچار گردد قابل کسر

دو ساکن را چو باشد التقایی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب ششم در حلم - مذهب مختار

 

اگر با غیرتی با درد باشی

وگر بی غیرتی نامرد باشی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب هفتم در حیاء، وفا، صدق، رحمت و شفقت - مذهب مختار

 

فدا کرده چنین فرهاد مسکین

ز بهر یار شیرین جان شیرین

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode