گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » دو همراز

 

در آبگیر، سحرگاه بط بماهی گفتکه روز گشت و شنا کردن و جهیدن نیست
بساط حلقه و دامست یکسر این صحراچنین بساط، دگر جای آرمیدن نیست
ترا همیشه ازین نکته با خبر کردمولیک، گوش ترا طاقت شنیدن نیست
هزار مرتبه گفتم که خانهٔ صیادمکان ایمنی و خانه برگزیدن نیست
من از میان بروم، چون خطر شود نزدیکتو چون کنی، […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۸

 

اگر نمی تپدم دل، ز آرمیدن نیست
که تنگنای جهان جای دل تپیدن نیست
ز بی غمی نبود رنگ روی من بر جای
ز ضعف، رنگ مرا قوت پریدن نیست
ز دست آینه شد موی سبز و گشت سفید
هنوز دانه امید را دمیدن نیست
قدم به خار و گل راه عشق یکسان نه
که رهزنی بتر از پیش پای دیدن نیست
سخن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی