گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲

 

هر آن که جانب اهل خدا نگه داردخداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوستکه آشنا سخن آشنا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پایفرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پیماننگاه دار سر رشته تا نگه دارد
صبا بر آن سر زلف ار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۷۷

 

تو را امام ز اعدا خدا نگهدارد
فرشته‏ات به دو دست دعا نگهدارد
ز دیده خواه نهان باش و خواه عیان
خدات در همه حال از بلا نگهدارد
صبا به درگه او گر دل مرا بینی
ز روی لطف به گویش که جا نگهدارد
ز درد دوست نگویم حدیث جز با دوست
که آشنا سخن آشنا نگهدارد
سر و زر و دل و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی