گنجور

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۹۶

 

ز مکر و کید اعادی تو را خدا حافظ
ز حادثات نگهبان و از بلا حافظ
وجود تست سبب آسمان و غبرا را
همیشه باد وجود تو را خدا حافظ
به تو ملائک هفت آسمان بود محفوظ
توئی وجود همه کائنات را حافظ
بود که پیشتر از مرگ من برون آئی
زره زنان عقاید شوی مرا حافظ
چه داری از غزلیات نو بیار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی