گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات » شمارهٔ ۵۳

 

به فصل دی از برفهای پیاپی
فتاده ست در خانه ام قحطسالی
نه از گوشت چندان که آید به دندان
نه از هیمه چندان که سازم خلالی


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی