گنجور

عمعق بخاری » دیوان اشعار » مقطعات و اشعار پراکنده » شمارهٔ ۱۵

 

به بزم وصال تو هر جرعه‌ای

که دولت به نایم فرو می‌کند

چو خواهم که گیرم به کف، تخت بد

دگرباره اندر سبو می‌کند

عمعق بخاری
 

فیاض لاهیجی » دیوان اشعار » مثنویات » ساقی‌نامه

 

صراحی و جام و سبو می‌کند

گِل خم گِل ساغر او می‌کند

فیاض لاهیجی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۸

 

درین گر کسی گفتگو میکند

چرا خود نکرد آنچه او میکند؟!

آذر بیگدلی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » حکایات » شمارهٔ ۵۰ - حکایت

 

فلک حال او آرزو میکند

نیاید ز من آنچه او میکند

آذر بیگدلی