گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۲

 

گر مقصر شدم به خدمت توبد مکن بر رهی کمانی خویش
بهترین خدمتست آنکه رهیدور دارد ز تو گرانی خویش


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی