گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اربرد»

 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۷۰

 

عشقت اقرار به دل آرد و انکار برد

همچو صیقل که صفا بخشد و زنگار برد

بیخودی لازمه عشق بود، ورنه چرا

هرکه را بر سر کار آورد، از کار برد؟

که به غربت فکند تنگدلان را زوطن؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۸

 

قاصدی کو که پیامی، بر دلدار برد؟

سوی گلشن، خبر مرغ گرفتار برد؟

یوسفی کو که به گلبانگ خریداری خویش

سینه چاکم، چو گل از خانه به بازار برد؟

قوّتی داده به فرهاد و به مجنون ضعفی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی