گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

آهن شه چو سخت جوشی کرد

لشگر ترک سست کوشی کرد

نظامی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۲۵ - درصفت بهشت و مراتب آن

 

حله پوشد، که سترپوشی کرد

باده نوشد، که خشم نوشی کرد

اوحدی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۴۰

 

چونکه ناز و نعیم جوشی کرد

نتواند پلاس پوشی کرد

حزین لاهیجی
 

ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۴۵

 

لب لعل تو می‌ فروشی کرد

چشم مست تو باده‌نوشی کرد

این خطاها چو دید حاجب حسن

زان خط سبز پرده‌پوشی کرد

چه پراکنده گفت زلف‌، که دوش

[...]

ملک‌الشعرا بهار
 
 
sunny dark_mode