گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۷ - صفت اسفندیار چنگی

 

راست گویی هزار دستانیست

مجلس از لحن او گلستانیست

مسعود سعد سلمان
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۶

 

بلبلا این چمن چه بستانیست

ناله می زن که خوش گلستانیست

بر رخ چون گلش که جان آزرد

چون جهانش هزار دستانیست

وصف نور رخش نشاید کرد

[...]

جهان ملک خاتون
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در گله گزاری و ستایش

 

شیرم و بیشه‌ام نیستانی‌ست

که به هر نی هزار دستانی‌ست

وحشی بافقی
 
 
sunny dark_mode