گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴

 

ای به روی تو دیده باز مرا

چاره ای از وصال ساز مرا

بیش از اینم نماند طاقت و صبر

بیم دیوانگیست باز مرا

باشد ای نور چشم و راحت جان

[...]

جهان ملک خاتون
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۳ - مناجات

 

سوی خود کن رخ نیاز مرا

به حقیقت رسان مجاز مرا

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۳۸ - اقامت شاه‌زاده بر لب دریا و کدا بر کوه

 

چون دهی جلوه سرو ناز مرا

عرض ده پیش او نیاز مرا

هلالی جغتایی