گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «نیساختهاند»

 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲

 

جان من، بهر تو از جان بدنی ساخته اند

بروی از رشته جان پیرهنی ساخته اند

بر گلت سبزه عنبر شکنی ساخته اند

از گل و سبزه عجایب چمنی ساخته اند

تن سیمین تو نازک، دل سنگین تو سخت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸۷

 

محض حرف است که او را دهنی ساخته اند

در میان نیست دهانی، سخنی ساخته اند

دل روشن گهران فلکی آب شده است

تا چو تو دلبر سیمین بدنی ساخته اند

آب ده چشمی ازان سیب ز نخدان که فلک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی