گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت دوم » بخش پنجم

 

عالم و عابد و صوفی همه طفلان ره اند

مرد اگر هست بجز عالم ربانی نیست

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت دوم » بخش پنجم

 

با تو ترسم نکند شاهد رواحانی روی

کالتماس تو بجز راحت جسمانی نیست

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت دوم » بخش پنجم

 

آخری نیست تمنای سر و سامان را

سرو سامان به از این بی سر و سامانی نیست

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت دوم » بخش پنجم

 

آن که را خیمه به صحرای قناعت زده اند

گرجهان جمله بلرزد غم ویرانی نیست

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت اول » بخش سوم - قسمت دوم

 

گل همان به که به هر حرف نیندازد گوش

ورنه درد دل مرغان چمن بسیار است

شیخ بهایی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰

 

عندلیب عشق را جز ناله‌های زار نیست

زین گلستانش نصیبی غیر نوک خار نیست

ما تباهی ماندگان موج‌خیز حیرتیم

کشتی ما شوربختان را به ساحل کار نیست

سالها عشق درین مرحله مبهوتم داشت

[...]

فصیحی هروی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۳۵

 

شب که صحبت به حدیث سر زلف تو گذشت

هر که برخاست زجا، سلسله بر پا برخاست !

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۶۱

 

دل ز جمعیت اسباب چو برداشتنی است

آنقدر بار به دل نه که توانی برداشت

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴۹

 

آفتاب سخنش گرد جهان می گردد

هر که ز اندیشه باریک هلالی شده است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴۹

 

(خطرم چند چو طاوس بود از پر و بال؟

بر من این نکته رنگین چه وبالی شده است)

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴۹

 

بر تن باد صبا پیرهن یوسف مصر

از تب رشک تو فانوس خیالی شده است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴۹

 

(دل آسوده ات از حال به حالی گردد

گر بدانی تو که صائب به چه حالی شده است)

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳۴

 

دیده مگشای که در بحر پر آشوب جهان

هر که پوشید نظر گوهر بینایی یافت

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳۴

 

هند را چون نستایم، که درین خاک سیاه

شعله شهرت من جامه رعنایی یافت

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳۴

 

حق نه آن است که عاشق نبود بر مرکز

هر که آراسته گردید تماشایی یافت

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳۴

 

چون نسوزد جگر از داغ ندامت صائب؟

کآنچه می جست دلم، لاله صحرایی یافت

صائب تبریزی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۱۵۲

 

ارغنون کهنه شد و چنگ و رباب از هم ریخت

ساز عیشی که نفرسوده، شب تار من است!

طغرای مشهدی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۳

 

فیض اگر آب حیات ابدی می‏طلبی

منبعش پیروی سنت اهل البیت است

فیض کاشانی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۶

 

حال راز دلت ای فیض به درگاه امام

ظاهرا حاجت تقریر بیان این همه نیست

فیض کاشانی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۳۱

 

فیض اگر قلب و دلش کرد به راه تو نثار

مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست

فیض کاشانی
 
 
۱
۲
۳
۴
۹
sunny dark_mode