گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۶۰

 

باز ما را رخ زیبای تو در کار آورد

با زمان بند کمند تو گرفتار آورد

هوسم بود که چون غنچه گریزم در خود

بازم از پوست برون آن گل رخسار آورد

کرده بد روی بدیوار لامت دل من

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰

 

ناتوان چشم توام گرچه به زنهار آورد

ناتوان دردسری بر سر بیمار آورد

چشم مخمور تو را یک نظر از گوشه خویش

مست و سودا زده‌ام بر در خمار آورد

عقل را بوی سر زلف تو از کار ببرد

[...]

سلمان ساوجی
 

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۸

 

باز باد سحری بوی خوش یار آورد

کاروان ختنی مشک به خروار آورد

آنچنان در طرب آورده هوا زاهد را

که بر پیر مغان سبحه و دستار آورد

دوش پیک سحری با سر زلفش، گل‌ها

[...]

افسر کرمانی
 
 
sunny dark_mode