گنجور

عین‌القضات همدانی » لوایح » فصل ۹۹

 

غیرت آمد بر دلم زد دور باش

یعنی ای نااهل ازین در دور باش

عین‌القضات همدانی
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی معرفت » حکایت محمود و دیوانهٔ ویرانه‌نشین

 

شاه را چون دید، گفتش دورباش

ورنه بر جانت زنم صد دور باش

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و ششم » بخش ۱ - المقالة السادسة و العشرون

 

من ز لعنت دارم الحق دور باش

تو نداری تاب لعنت دور باش

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و یکم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

تا گرت جبریل آرد دور باش

بر سر آتش تو گوئی دور باش

عطار نیشابوری
 

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۴۲

 

گر در آمد بقچه را زد دور باش

گفت ای خسقی زوالا دور باش

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

گر در آمد بقچه را زد دور باش

گفت ای خسقی زوالا دور باش

نظام قاری