گنجور

حسینی » کنز الرموز » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

من که حلقه بر در جان میزنم

رب هب لی چون سلیمان میزنم

حسینی
 

عرفی شیرازی » قصیده‌ها » شمارهٔ ۳۲ - در مدح میرابوالفتح

 

باز گلبانگ پریشان می‌زنم

آتشی در عندلیبان می‌زنم

حجله گل بهر من بستند و من

سر به دیوار گلستان می‌زنم

در بن هر خار خنجر می‌خورم

[...]

عرفی شیرازی