گنجور

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۸ - نومیدی بلبل از گل و رفتن او از باغ به بیوفائی گل

 

کای صبا از دوست پیغامی بده

گر دعائی نیست دشنامی بده

عطار
 

امیر شاهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۴

 

ساقیا، لطفی بکن جامی بده

درد ما را یکدم آرامی بده

میکنم عرض نیازی پیش تو

گر جوابی نیست، دشنامی بده

سر فدای تیغ تست، ای جان بیا

[...]

امیر شاهی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۷۲

 

ساقی باقی مرا جامی بده

از لب لعل خودم کامی بده

چشم شوخت را ز بهر صید جان

از دو زلف عنبرین دامی بده

از رخ چون روز و زلف همچو شب

[...]

اسیری لاهیجی
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

ای نسیم از دوست اعلامی بده

با دل افکار آرامی بده

در فراقت طاقت صبرم نماند

از ره الطاف پیغامی بده

از سگان کوی تو خوان بنده را

[...]

شاهدی
 
 
sunny dark_mode