گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۱

 

هر که صید چون تو دلداری شود

عاجزی گردد گرفتاری شود

هر که خار مژهٔ تو بنگرد

هر گلی در چشم او خاری شود

باز چون گلبرگ روی تو بدید

[...]

عطار
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۱۱ - حکایت شوریده ای که به کلیسای نصاری رفت

 

هست را کی نیستی تاری شود

چیزی از خود چون شود عاری شود

ملا احمد نراقی