گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «رپیچیدهام»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۹۹

 

اشک را در پرده های چشم تر پیچیده ام

ساده لوحی بین که در کاغذ شرر پیچیده ام

من نه آن نخلم که ننگ بی بری بارآورم

سر ز بیم سنگ طفلان از ثمر پیچیده ام

گر چه مور لاغرم اما شکارم فربه است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی