گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «وشد»

 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۲

 

هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد

یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد

همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد

هر که درمان می‌پذیرد یا نصیحت می‌نیوشد

گر مطیع خدمتت را کفر فرمایی بگوید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۸

 

صوفی از رندان بپوشد می که در خلوت بنوشد

شد کهن بالای خمها خرقه اش تا کی بپوشد

دلق و سجاده نهاده دم بدم در رهن باده

باز در بازار دعوی پارسائیها فروشد

من ز شوق گلرخان نالم نه از جور رقیبان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی