گنجور

صفی علیشاه » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۱

 

ای غمت اصل مدعای وجود

وی ز جودت بپا لوای وجود

کو وجودی بجز تو تا که کند

وحدتی ثابت از برای وجود

غیر نقش و نمایشی نبود

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲

 

چونکه در جوش بحر وحدت شد

ظاهر از بحر موج کثرت شد

کنز مخفی که غیب مطلق بود

آشکار از حجاب غیبت شد

تا نماند بخانه غیر از خود

[...]

صفی علیشاه
 

صفی علیشاه » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۳

 

حق داشت پیش از آنکه بود جسم و جوهری

از عشق خویش در صدف ذات گوهری

می‌باخت با جمال خود اما نهفته عشق

پس خواست بر نمایش خود پاک پیکری

تا حسن خود در آینه خویش بنگرد

[...]

صفی علیشاه
 
 
sunny dark_mode