گنجور

 
شاطر عباس صبوحی

نموده گوشهٔ ابرو به من مهی لب بام

هلال یک‌شبه دیدم به روی بدر تمام

چو دیدمش به لب بام من به دل گفتم

که عمر من بود این آفتاب بر لب بام

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode