گنجور

 
اسیر شهرستانی

به زنده کرده سوز نهان قبا چه کند

به شمع مهر و وفا خصمی صبا چه کند

تو کینه جوی و دعا بی اثر وفا بدنام

به نا امیدی من عشق بینوا چه کند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode