گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

تا جان دارم به می خوری می‌ کوشم

در کوی مغان مدام می می‌ نوشم

صد صومعه را به نیم حبه نخرم

من دیر مغان به این بها نفروشم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode