گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

رفتم به خرابات و خراب افتادم

توبه بشکستم به شراب افتادم

راهی بردم به چشمهٔ آب حیات

تشنه به دم روان در آب افتادم

 
sunny dark_mode