شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۵

رفتم به خرابات و خراب افتادم

توبه بشکستم به شراب افتادم

راهی بردم به چشمهٔ آب حیات

تشنه به دم روان در آب افتادم