گنجور

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

ماه نیا در ‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۰۶ نوشته:

فعل باید مفرد بیایید
هر کس علاج درد دلی می کند و ما

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.