گنجور

 
سنایی

گر گویم جان فدا کنم جان نفسست

گر گویم دل فدا کنم دل هوسست

گر ملک فدا کنم همان ملک خسست

کی برتر ازین سه بنده را دست رسست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode