گنجور

 
سنایی

در شهر هر آنکسی که او مشهورست

دانم که ز درد پای تو رنجورست

هستی به معانی تو جهانی دیگر

پایی که جهانی نکشد معذورست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode